Tràmits

5 febrer 2009

Modificació de dades d’entitats

Opcionalment podeu informar de la modificació de dades de la vostra entitat de forma presencial utilitzant el full per a la modificació de dades. Un cop completat podeu lliurar-lo al Registre d’entrada de l’Ajuntament.