Associació

Associació ÉS PER TU

Codi: 00181

NIF: G-65501546

Adreça: Av. de Caldes, 42 2n 2a

Codi postal: 08750

Ciutat: Molin de Rei

Persona de contacte: Consuelo Quesada

Telèfon: 659414733

Email: asociacionespertu@gmail.com

URL de la pàgina web: www.espertu.org

Any de fundació: 2011

Nombre de membres: 6