Partits polítics/Sindicat

Candidatura d’Unitat Popular

Codi: 00098

NIF: G59736926

Adreça: Apartat de Correus núm. 67

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 615603425

Email: molins@cup.cat

URL de la pàgina web: http://www.molins.cup.cat

Any de fundació: 2007