Associació

Club de Judo Molins de Rei

Codi: 00192

NIF: G66526575

Adreça: Felip Canalies, S/N

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 609048639

Email: clubjudomolinsderei@gmail.com

Any de fundació: 2015

Nombre de membres: 3

Últim cens: 2015