Altres entitats

Desenvolupament a l’Àfrica. Songtaaba

Codi: 00120

NIF: G-64918410

Adreça: C. Ferran Agulló 6A, 9è 1a

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 93 668 06 96

Email: songtaaba@molinsderei.net

URL de la pàgina web: http://songtaaba.molinsderei.net

Any de fundació: 2008

Nombre de membres: 45

Últim cens: 2008